Kokonaisurakointimalli projektinjohdon tukena

Projektinjohdon yhtenä kulmakivenä on osaava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppaniverkosto, jonka avulla rakentamisen laatu pidetään korkealla.
Kokonaisurakointimallilla olemme kiinteästi projektinjohdon tukena koko rakentamisen elinkaaren ajan.

Suunnitteluvinkit: Tulevaisuuden liikuntatiloja rakentamassa

Suomalaisten harrastaminen sisätiloissa monipuolistuu.

Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä liikuntatilojen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon ja miten liikuntasalin suunnittelussa voidaan vastata tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin.

Aurashop – Tilan ja valon ratkaisut kotitalouksille

Projektikohteissamme olemme tuotteidemme myötä tulleet tutuksi korkean teknisen laadun sekä kestävän ja tinkimättömän designin kanssa.

Nyt haluamme tuoda tämän laatuajattelun myös kuluttaja-asiakkaiden ulottuville.

Pikku-Finlandia

Arkkitehtonisesti mielenkiintoinen Pikku-Finlandia on moderni taidonnäyte puurakentamisesta, jossa kunnioitetaan suomalaista luontoa, sekä uniikkia ympäristöään – kestävällä ja kauniilla tavalla.

Rakokiven monitoimitalo Loisto

Rakokiven monitoimitalo Loisto

Elokuussa 2021 Lahden Nastolaan valmistuneen, NCC Suomi Oy:n rakentaman, Rakokiven monitoimitalo Loiston tilojen suunnittelun ja toteutuksen pääpainona korostui monitoimisuus, joustavuus, avoimuus ja yhteisöllisyys.

Henrikin yhtenäiskoulu

Henrikin koulu auditorio

Nousiaisiin valmistunut Henrikin yhtenäiskoulun laajennus otettiin käyttöön koulun syyslukukaudelle 2021.

Lähes 500:n oppilaan yhtenäiskoulun tiloihin sijoittuu ala- ja yläkoulun vuosiluokkien lisäksi myös lukion opetustiloja.

Akustoivien kiinnityspintojen uusi värimallisto

Siirtoseinien ja taiteseinien funktionaalisuutta parantavien akustoivien kiinnityspintojen mallisto vaihtuu vuoden 2022 alussa.

Uudistunut mallisto pitää sisällään 17 ajanmukaista sävyä.

Avoin oppimisympäristö – uhka vai mahdollisuus?

Opetussuunnitelma peräänkuuluttaa pedagogisesti monipuolisia ja joustavia oppimisympäristöjä.
Sisäympäristöjen rakentamisen kannalta näitä tavoitteita on lähestytty enemmän tai vähemmän kokeellisin menetelmin.

Siirrymme uusiin toimitiloihin

Siirrymme uusiin tuotantotiloihin Kaarinaan vaiheistetusti loka-marraskuun aikana. Uusien toimitilojen myötä tila- ja tuotantokapasiteettimme kasvaa entisestään kasvaneen kysynnän tarpeisiin.

Ideaopas koulujen liikuntasalien kehittämiseksi

SmartSport on julkaissut maksuttoman ideaoppaan koulujen yhteydessä olevien liikuntasalien kehittämiseksi. Syntyneen oppaan ensisijaisena tavoitteena on kannustaa kuntia ja suunnittelijoita jatkossa pohtimaan koulusalien suunnittelukysymyksiä nykyistä avarakatseisimmin.

St-teamin omistuspohjaan muutoksia

Kesällä toteutettiin jo pitkään hahmoteltu sukupolvenvaihdos yrityksen omistuspohjaan 1.6.2017. Yhtiön uudet osakkaat Kimmo Rantanen ja Iro Kaisla, toimivat jatkossa tasavertaisina yhtiökumppaneina.
Yhtiön toimitusjohtajan tehtäviin siirtyy Kimmo Rantanen.