Ideaopas koulujen liikuntasalien kehittämiseksi

Maassamme on tällä hetkellä noin 2300 koulun yhteydessä olevaa liikuntasalia. Myös liikuntakulttuurillisesta näkökulmasta niillä on poikkeuksellisen suuri merkitys. Lisäksi miljoonille suomalaisille ensikosketus harrasteliikunnan ja seuratoiminnan maailmaan tapahtuu oman koulusalin kautta.

SmartSport on julkaissut maksuttoman ideaoppaan koulujen yhteydessä olevien liikuntasalien kehittämiseksi. Syntyneen oppaan ensisijaisena tavoitteena on kannustaa kuntia ja suunnittelijoita jatkossa pohtimaan koulusalien suunnittelukysymyksiä nykyistä avarakatseisimmin.

Lopputuloksena ei ole tavoiteltu kaiken kattavaa suunnitteluohjeistusta vaan enemmänkin koostetta näkökulmista ja ideoista, joiden uskotaan olevan pohtimisen arvoisia 2020-luvun kouluhankkeita toteutettaessa. Sisällöllisesti opas keskittyy liikuntasalien toiminnalliseen suunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Hanke on sisältänyt liikunnanopettajille sekä liikuntajärjestöille tehtyjä kyselyitä. Lisäksi hankkeen osalta on tehty yhteistyötä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

SmartSport on liikunnan ja urheilun kehittämispalveluita tarjoava asiantuntijayritys, joka toimii yhteiskunnallisen yrityksen lähtökohdista. Hankkeen toteuttamiseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämismäärärahoista.

Maksuttoman oppaan voi vapaasti ladata täältä.