Pääskyvuoren koulu

Syksyllä 2023 valmistuneessa Pääskyvuoren koulussa 360 alakoululaista ja n. 50 opetushenkilöstön jäsentä sai käynnistää syyslukukautensa uusissa ja uudistetuissa tiloissa. Monimuotoinen hanke piti sisällään opetus- ja hallintotilojen lisäksi uuden liikuntasalin sekä opiskelijahuollon vastaanottotilan. Rakennuksessa toimii myös kolme esiopetusryhmää erillisissä esiopetustiloissa.

SRV:n toteuttamassa Pääskyvuoren koulussa päädyttiin purkamaan osa vanhasta rakennuksesta ja rakentamaan uusi, kolmikerroksinen laajennusosa, joka kytkeytyy säilytettävään siipeen kaksikerroksisella yhdyskäytävällä. Koulurakennus on yhteensä noin 7 000 m2, josta uudisosan laajuus on noin puolet.

Toimivat ja terveelliset tilat sisällä ja ulkona

Laajennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toiminut arkkitehti Katrin Männik Projekt Kuubis OÜ:sta
kertoo, että suunnittelun suurin haaste oli sovittaa uudisosa vanhan koulurakennuksen kylkeen ja olemassa olevaan ympäristöön.

Hankkeen keskiössä on ollut turvallinen ja terveellinen rakentaminen sekä tilojen suunnittelu käyttäjiä kuunnellen.

Pääskyvuoren koulun oppilaat ja henkilökunta ovat tyytyväisiä uusiin tiloihinsa. Remontoidun koulun uudet sisä- ja pihatilat palvelevat paitsi oppilaita ja henkilökuntaa, myös alueen asukkaita.

Aura 600 Acoustic -siirtoseinä akustoivalla kiinnityspinnalla, Platinum 261
Aura 600 Acoustic -siirtoseinä akustoivalla kiinnityspinnalla, Platinum 261

Tiloja käyttötarkoitusten mukaan

Uudet tilat ovat joustavat ja monipuolisesti käytössä, ja niiden suunnittelussa on otettu huomioon myös tulevaisuuden pedagogiset vaatimukset. Tilat mahdollistavat esimerkiksi STEAM-opetuksen ja joustavan yhteistyön eri tahojen, kuten toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. 

Remontoidusta koulusta löytyy myös uusi Cave-tila, jossa on mahdollista toteuttaa ja kehittää erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä yhdessä oppilaiden ja asiantuntijoiden kanssa. 

Esiopetustiloissa sisustamisessa käytetyt materiaalit ja kalusteet palvelevat pieniä leikkijöitä ja tulevia oppilaita. Muunmuassa Aura 600 Acoustic -siirtoseinissä opetustiloihin yksittäisinä elementteinä ripoteltu akustinen kiinnityspinta verhoilee esiopetustiloissa seinäelementit kauttaaltaan, parantaen näin ollen tilan akustiikkaa.

Opetustiloihin valikoitui Aura 600 siirtoseinät magneettisella tussitaulupinnalla, laajentamalla seinien käyttötarkoitusta myös opetuksen käyttöön.

Aura 600 magneettisella tussitaulupinnalla ja akustisella kiinnityspinnalla
Aura 600 magneettisella tussitaulupinnalla
Aura 600 magneettisella tussitaulupinnalla ja akustisella kiinnityspinnalla
Aura 600 magneettisella tussitaulupinnalla ja akustisella kiinnityspinnalla
Aura 600 Acoustic akustisella kiinnityspinnalla, Platinum261
Aura 600 Acoustic akustisella kiinnityspinnalla, Platinum261

Monimuotoinen hybridihanke

Luokkatilojen sekä esikoululaisten ja oppilashuoltohenkilökunnan tilojen lisäksi uudessa rakennuksessa on muun muassa liikuntasali, näyttämö ja käsityötilat. Iso liikuntasali, joka on jaettavissa Aura 400 nostoseinällä, palvelee koulun oppilaiden lisäksi ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. 

Myös ulkotilat ovat uudistuneet kunnianhimoisen pihasuunnittelun myötä. Korkeatasoisissa ulkotiloissa on muun muassa japanilainen kivipuutarha, näyttäviä installaatioita, julkista taidetta sekä erityisen monikirjoinen kasvisto.

Aura 600 siirtoseinät, H871 FS Birch replica
Aura 600 siirtoseinät, H871 FS Birch replica
Aura 600 siirtoseinät, H871 FS Birch replica
Aura 600 siirtoseinät, H871 FS Birch replica
Aura 600 siirtoseinät, H871 FS Birch replica
Aura 600 siirtoseinät, H871 FS Birch replica
Aura 400 nostoseinä, Rw 30 dB
Aura 400 nostoseinä, Rw 30 dB
Aura 900 lasitaiteseinä rajaa käytävää ja opetustilaa
Aura 900 lasitaiteseinä rajaa käytävää ja opetustilaa