Aura 400 -nostoseinät

Aura 400 nostoseinä on sähköisesti ylösnouseva ääntäeristävä jakoseinä, joka jakaa suuria tiloja omiksi tilakokonaisuuksiksi.

Kaksikankaisella nostoseinällä tavoitetaan jopa Rw 30 dB:n ääneneristystaso. Näin ollen mahdollistetaan eri tilojen samanaikainen käyttö ilman häiriötekijöitä.

Korkean äänieristystason nostoseinä vaatii sivuilleen levyrakenteiset ääniloukut. Ääniloukut voidaan toteuttaa alaosaltaan kääntyviksi, jolloin tilan vapaa leveys pystytään maksimoimaan. Levyrakenteiset ääniloukut pystytään tarvittaessa verhoilemaan ympäröivien seinäverhoilujen tapaan.