Kokonaisurakointimalli projektinjohdon tukena

Rakennusalan aliurakoitsijat ovat tyypillisesti oman alansa ammattilaisia. Jokaisella aliurakoitsijalla on vankkaa tietotaitoa omasta erikoistuneesta osaamisalastaan. Projektinjohdon yhtenä kulmakivenä onkin osaava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppaniverkosto, jonka avulla rakentamisen laatu pidetään korkealla. Kokonaisurakointimallilla olemme kiinteästi projektinjohdon tukena koko rakentamisen elinkaaren ajan.

Kokonaisurakointi – mitä se tarkoittaa?

St-teamin kokonaisurakointimalli perustuu sille ajatukselle, että valmistamamme tuoteratkaisut soveltuvat juuri niille suunniteltuun paikkaan, huomioi myös ympäröivät rakenteet ja muut muuttuvat olosuhteet sekä ovat käyttäjiensä käytettävissä kaikissa olosuhteissa.

Kuulostaa yksinkertaiselta ja itsestäänselvältä. Eivätkös hommat aina menekin juuri näin?

Valitettavasti eivät aina mene.

Kokonaisurakointimallimme pohjautuu niihin ongelmiin, joita useat rakennusalan parissa työskentelevät kohtaavat päivittäin. Suunnitelmissa voi olla risteävyyksiä, joiden johdosta työmaalla voidaan joutua tekemään rajuja kompromisseja tai pahimmassa tapauksessa purkamaan ja rakentamaan uudelleen kokonaisia osakokonaisuuksia.

Lisäksi hankinta saattaa viivästyä puutteellisten suunnitelmien johdosta ja hankinnan resurssit hukkuvat liiallisesti tuotteiden soveltuvuuden, liittymien ja yhteensovituksen varmistamiseen. Vaikka työmaaorganisaatiossa onkin kokemusta juuri vastaavien tilanteiden taklaamiseen, kulutetaan kallisarvoista aikaa työvaiheisiin, jotka olisi kattavalla etukäteisvalmistelulla hoidettavissa huomattavasti niukemmilla resursseilla.

Kun tunnemme projektin taustaa, nykytilaa ja tavoitteita, pystymme nopeasti ja joustavasti avustamaan suunnittelu- ja rakennusteknisissä kysymyksissä kohdekohtaisesti, detaljitasolla. Kokonaisurakointimallin myötä emme tuijota vain oman työmme statusta, vaan toimimme yhteisen päämäärän eteen oikea-aikaisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Mihin kokonaisurakointimallia tarvitaan?

Useat toimittamamme tuoteratkaisut vaativat osakseen järeitä kantavia rakenteita. Myöskään kaikkien toiminnallisten tuotteiden tilavarauksia ei voida etukäteen ennakoida ilman talotekniikan tai muiden ympäröivien rakenteiden yhteensovitusta. Koska kaikki tuotteemme räätälöidään kohdekohtaisesti, kokonaisurakointimallimme tuotesuunnittelussa huomioidaan aina kaikki esteet ja haitat.

Mikäli hankesuunnittelua, ostoprosesseja tai työmaatoteutusta johdetaan esimerkiksi aikaisempien kohteiden kokemusten perusteella, jossain vaiheessa prosessia saattaa helposti jäädä huomaamatta seikkoja, jotka estävät vaadittujen reunaehtojen toteutumisen osittain tai jopa kokonaan. Kokonaisurakointimallia hyödyntämällä pyritään välttämään turhaa työtä ja päällekkäisiä hankintoja.

Projektijohdon tuki kaupan päälle

Kokonaisurakointimallimme skaalautuu projektin laajuuden ja elinkaarivaiheen mukaan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa projektia osallistetaan aliurakoitsija mukaan hanke- ja toteutussuunnitteluun, sitä suuremmalla todennäköisyydellä vältytään pitkälle edenneiden suunnitelmien uudelleenavaamiselta.

Paras hyöty kokonaisurakointimallista saadaan avaamalla koko hankkeen laajuus. Tällöin hyöty ulottuu projektijohdon tasolle myös kustannustavoitteiden sekä resursseja säästävien työtapojen osalta.

Kokonaisurakointimallimme ei siis ole vain kunnianhimoinen tavoite – se on meille tapa toimia yhteisen päämäärän eteen!