Lahden Suurhalli

Lahden Suurhalli on totutusti ollut urheiluseurojen pyhättö. Lahden liikuntatoimessa hallin laaja-alaista käyttöä haluttiin tehostaa, joten ratkaisuksi valikoitui yhdistää Suurhalli ja Messuhalli yhtenäiseksi monitoimihalliksi. Suurhallissa pääpaino on urheilussa, mutta tilat joustavat myös tarpeen vaatiessa messukäyttöön. Monitoimihalliin toteutettiin myös uusittu 700-paikkainen ravintola.

YIT Rakennuksen urakka piti sisällään Suurhallin ja Messuhallin täydellisen saneerauksen. Rakennusten väliin rakennettiin uusi Välihalli, joka yhdistää tilat muuhun kiinteistökokonaisuuteen. Täysin uudistettuun Suurhalliin saatiin saman katon alle tilat jalkapallolle, koripallolle, salibandylle ja lentopallolle. Lisäksi halliin suunniteltiin tilat juoksusuorille sekä pienempää liikkumista silmällä pitäen.

Suurhalli on jaettavissa kahteen erilliseen lohkoon Aura 400 nostoseinällä. Yli 60 metriä leveä ja 13 metriä korkea nostoseinä toi suunnittelupöydillemme lupaavaa haastetta. Vastaavan kokoluokan nostoseinää ei Suomessa oltu koskaan toteutettu, muista Pohjoismaista puhumattakaan. Hanke oli siis monella tavalla mittava.

Nostoseinän kannatus otettiin yläpuolisesta teräsristikosta. Äänieristyksen vuoksi kaareva ristikkorakenne verhoiltiin yläpohjaan asti nostoseinäpinnoitteella. Näin kantavat teräsrakenteet saatiin myös siististi peittoon.

 

Päähallia jakavan nostoseinän kylkeen toteutettiin pienempi vastaava nostoseinä juoksusuoran kohdalle. Tällöin juoksusuoran osuudella seinää voidaan pitää jatkuvana kulkuyhteytenä tilojen välillä, mikäli tiloja halutaan käyttää erillisinä kokonaisuuksina.

Välihallin kattoikkunoihin toteutimme lappeellaan kulkevat pimennysverhot. Pimennysverhoilla estetään tarvittaessa tiloihin kohdistuva suora auringonvalo, joka estää tilan ylikuumenemisen ja rauhoittaa aulan koneellista viilennystarvetta.