Vareliuksen koulu

Muuntojoustavat opetustilat taipuu käyttäjän käsissä

Vuonna 1957 valmistunut ja 80-luvulla laajennettu Vareliuksen koulu Sastamalassa sai uuden elämän, kun NCC Suomi Oy toteutti uuden koulurakennuksen pihatöineen KVR-hankkeena. Vanha koulurakennus purettiin vasta kun kaikki toiminnot saatiin uusiin tiloihin.

Tämän päivän koulu tarvitsee muuntojoustavaa oppimisympäristöä eli erilaisia tiloja, jotka muuntautuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Vareliuksen uudessa koulussa suurin osa opetustiloista ovat täysin muunneltavissa niin käytävätilaan kuin oppimissolujen välillä. Tällöin myös äänieristykselle asetetaan kunnianhimoiset haasteet jatkuvasti muuttuvien tilojen optimoimiselle.

Kohteen tilanjakajiin päätettiin rakennuttajan toimesta satsata. Aikaisempi kokemus siirtoseinien käytettävyydestä ei ollut käyttäjiä vakuuttanut, joten sopivan laatutason löytämiseksi katselmoitiin erilaisia vaihtoehtoja.

Katselmointien päätteeksi kohteen opetussolujen väliin päätettiin sijoittaa sähkötiivisteiset Aura 600 Easymatic-siirtoseinät tussitaulupinnoin. Sähköisellä tiivistyksellä varustettujen elementtien äänieristyksestä ei tällöin tarvitse murehtia, kun automatisoitu tekniikka huolehtii optimaalisesta tiivistymisestä.

Opetustilojen ja molempien opetuskerrosten rajaamiseen toteutettiin Aura 900 lasitaiteseinät Rw 44 dB:in äänieristystasolla. Maksimaalisella lasinkäytöllä tilakokonaisuuksista saatiin avarat ja tiloihin saadaan tarvittaessa sopivasti luonnonvaloa läpi talon.

Fiksut neliöt ovat kustannustehokkaampia

Vareliuksen uudessa koulussa on vanhaan verrattuna vähemmän neliöitä oppilasta kohden, mutta neliöt ovat fiksummassa käytössä. Tilatehokkuus pienentää rakentamiskustannuksia ja vähentää merkittävästi käyttökustannuksia, kun ylimääräisiä tiloja ei ole lämmitettävänä, siivottavana ja huollettavana.

Tämän päivän koulu tarvitsee muuntojoustavaa oppimisympäristöä eli erilaisia tiloja, jotka muuntautuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tilakokonaisuuksien helppo muunneltavuus tukee nykyaikaista monimuotoista opetusta ja auttaa opetushenkilöstöä huomioimaan erilaisten ryhmäopetusmuotojen tarpeita.

Kaikki valmiina koulutyötä varten

Uusi koulu valmistui aikataulussaan ja se luovutettiin käyttöön 18.2.2020. Koulua ehdittiin käydä neljä päivää ennen kuin koronaepidemia sulki suomalaiskoulujen ovet ja siirryttiin etäopetukseen. Toukokuussa, ennen kesälomia, kouluun päästiin jälleen pariksi viikoksi.

Koulua tehtiin yhdessä hyvässä hengessä. Harva opettaja tai koululainen pääsee näkemään ikkunasta uuden koulun rakentamisen ja vanhan koulun purkutyöt, alusta loppuun, yhtä hyvältä paraatipaikalta kuin Sastamalassa.