SAMK Kampus, Pori

Satakunnan ammattikorkeakoulun uuden SAMK Kampuksen rakentaminen käynnistyi vuonna 2015. Kampus sijaitsee Porin keskustassa, rautatieaseman vieressä olevalla Asema-aukiolla. Kampuksen rakennuttajana toimi Citycon-konserniin kuuluva KOy Porin Asema-Aukio. Rakentamistöistä vastaavana projektinjohtourakoitsijana toimi NCC Rakennus. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehti Oy Asmala.

Käyttäjä, Satakunnan ammattikorkeakoulu, oli mukana suunnittelun ohjauksessa koko projektin elinkaaren ajan. Projektia lähdettiinkin mallintamaan tarkasti alusta asti, jotta tulevaisuuden tilat vastaisivat käyttäjien todellisia tilatarpeita.

Toteutimme kohteen tilanjaon. Pääosassa opetustiloja tiloja muunnellaan Aura 120 taiteseinien avulla. Monitoimitiloissa sekä niissä opetustiloissa, joissa elementtien varastointiratkaisut tuli sijoittaa seinärakenteiden sivuun, toteutettiin Aura 600 siirtoseinät. Liikuntatiloihin sijoitettiin kaksi Aura 400 nostoseinää Rw 30 dB:n äänieristyksellä, sillä tiloja on tarkoitus käyttää monimuotoisesti myös messu- ja näyttelytilaisuuksia varten.