Saimaa Stadiumi

Mikkelin Kalevankankaalle rakennettu Saimaa Stadiumi avasi ovensa maaliskuun 2018 lopussa. Arkkitehtitoimisto Kirjalaisen suunnittelema ja NCC Suomen urakoima hanke on koko Itä- ja Kaakkois-Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuri. Saimaa Stadiumin hanke kattaa yhteensä 11 000 bruttoneliötä ja 1500 katsomopaikkaa. Kokonaisuudessaan tapahtumatiloihin mahtuu jopa 5000 henkilöä. Hankkeen pääasiallisina rahoittajina toimivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Mikkelin kaupunki ja Suomen Nuoriso-opisto.

Siirryimme mukaan hankkeeseen hyvissä ajoin jo suunnitteluvaiheessa jouluna 2016. Vastasimme hankkeen liikunta-alueiden tilanjaosta ääntä eristävillä Aura 400 nostoseinillä ja pelialueiden rajaamisesta Aura 200 laskosverkkoseinillä. Vastuualueenamme oli myös suunnitella ja toteuttaa seinien kannatusrakenteet. Kannatukset totetettiin pääosin suoraan yläpohjaan, Ruukin kantaviin poimulevyihin sekä osittain tilan kantaviin teräsrakenteisiin. Kannatusten sijoittelu suhteessa pelialueiden äärimittalinjoihin ja kannatusrakenteiden pistekuormituksiin toi projektiin sopivaa haastetta.

Saimaa Stadiumin salialue voidaan rajata kolmeen erilliseen pelialueeseen ja tarvittaessa jopa yhdeksään erilliseen lohkoon. Pelialueita rajaavien Aura 200 laskosverkkoseinien ulkopuolella kiertävä juoksusuora pystytään kauttaaltaan eriyttämään salin muilta toiminnoilta.

Kannatusrakenteiden  lisäksi haastavuutta projektiin toi katsomon jakaminen äänieristetyn Aura 400 nostoseinän avulla katsomon porrasalueella. Kyseisen seinän valmistusta varten erikoiskonstruktiosta laadittiin tehtaalla prototyyppejä, jotta rakenteen käyttäytymisestä varsinaisessa kohteessa saatiin varmuus.

Kohde valmistui aikataulussaan ja sai arvoisensa avajaiset, opetusministerin onnentoivotusten kera.

Saimaa Stadiumi kokoaa kattonsa alle tapahtumien, monimuotoisten liikkumismahdollisuuksien lisäksi myös hyvinvoinnin oppimis- ja testausympäristöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin digitaalisiin sovelluksiin liittyvän alueellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan on määrä laajentua Saimaa Stadiumin mahdollistavien tilojen avulla.