Opinmäen Kampus, Espoo

Monia eri toimintoja kokoava Opinmäen oppimiskeskus Suurpellossa otettiin käyttöön 12.8.2015. Opinmäestä löytyy laaja valikoima Espoon sivistystoimen palveluja kaiken ikäisille kuntalaisille. Samalla rakennuksella on keskeinen merkitys alueen yhteisön luomisessa avoimena kohtaamispaikkana.

Tilojen ja toimintojen suunnittelussa tavoitteena oli edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia sekä moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Lisäksi tiloissa on huomioitu oppimisprosessi, jossa oppilaalla on aktiivinen rooli tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa, tiedon joka on hankittu tutkimalla ja havainnoimalla.

Nuorisotila tarjoaa iltapäivisin ja iltaisin lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Iltaisin ja iltapäivisin Opinmäen tilat täyttyvät myös taiteen perusopetuksen, liikunnan ja työväenopiston toiminnasta. Tämän lisäksi tilat ovat, korvausta vastaan, myös alueen asukkaiden ja muiden käyttäjäryhmien käytettävissä.

SRV Rakennus Oy:n urakoima Opinmäen Kampus on erinomainen esimerkki kokonaistoimituksistamme. Toimituslaajuuteemme sisältyi liikuntasalin kokokankaiset Aura 200-laskosseinät, auditorion näyttämötekniikka, ruokasalin alumiinirullaimet sekä kohteen verhovarusteet. Lisäksi suunnittelimme ja toteutimme sekundaarikannakoinnit liikuntasalin kattoon ripustettaville varusteille. Erityistä haastetta projektiin toi sekundaarikannakkeiden suunnittelu liikuntasaliin, jossa kattorakenteen kallistukset vaihtelivat eri suuntiin.

Auditorion tekniikka valmistui osaltamme viimeisimpänä kokonaisuutena. Auditorion teräsverkolla verhoiltujen seinämien taakse toimitettiin akustoivat verhot. Verhojen sähköisellä ohjauksella tilaan saadaan luotua erilaisia akustisia tilaskenaarioita. Lohkoittain toteutetut verhot voidaan säätää ylä-, keski- tai ala-asentoon ja valita kuhunkin tilaisuuteen tarkoituksenmukainen tila-akustiikka. Auditorion esiintymislava toimii kahteen suuntaan, auditorioon sekä avattavan palo-rullaoven ansiosta myös ruokasaliin.

Arkkitehtonisesti rakennus on tyylikkäällä tavalla erikoinen ja hyödyntää kauniisti raakaa betonipintaa, terästä ja tammen sävyä. Esa Ruskeepää Arkkitehdit Oy:n suunnittelemassa Opinmäessä opiskelun lähtökohtana on tutkivan oppimisen malli. Rakennus ja sen ulkotilat toimivat tutkivan oppimisen kohteina ja välineinä. Sen palvelut, arkkitehtuuri ja toimintakulttuuri on luotu vahvistamaan elinikäistä oppimista.