Nummikeskus

Nummen palvelukeskus

Hämeenlinnan läntiseen kaupunginosaan rakentuva Nummen palvelukeskus, Nummikeskus, on uudenlainen palveluja yhdistävä rakennus. Elinkaarimallilla toteutettava hanke käynnistyi keväällä 2016 ja valmistuu syksyn lukuvuodelle 2018. Hankkeen rakentamisesta vastaa YIT Rakennus Oy.

Nummikeskus pitää sisällään yhtenäiskoulun n. 950:lle lapselle, kirjaston, monipuoliset liikuntatilat, sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloja sekä kulttuuripalveluita. Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota innovatiivisiin tilaratkaisuihin, jotka mahdollistavat monipuolisen työskentelyn sekä monimuotoisen oppimisen.

Olimme mukana hankkeessa kokonaisurakkamallilla. Vastuualueenamme oli toteuttaa kohteen tilanjakoratkaisut opetus-, liikunta- ja aulatiloihin.

Linja-Arkkitehtien suunnittelemassa kohteessa opetustiloissa kantavana ajatuksena on avoin oppimisympäristö ja tarvittaessa tilojen kevyt rajaaminen. Tiloja eritytettiin pienempiin tilakokonaisuuksiin kevyillä valoverhoilla ja rajattiin toisistaan akustoivilla verhoilla, Aura 120 taiteseinillä tai Aura 600 siirtoseinillä.

Nummikeskus, Linja-Arkkitehdit
Nummen palvelukeskus, opetustilat

Nummikeskus, opetustilat

Rakennuksen keskeiseksi tilaksi muodostuu kolmeen kerrokseen avautuva ”ilmiötorni”. Ilmiötornin kahteen eri kerrokseen on sijoitettu siirtoseinät ja akustoivat verhot ympyrän muotoon.

Nummikeskus, ilmiötorni, Linja-Arkkitehdit

Nummikeskus, ilmiötorni

Nummikeskus, ilmiötorni

Ensimmäiseen kerrokseen sijoitetut kirjastotilat rajattiin aulatiloista kiinteällä Aura 940 lasiseinällä sekä kahteen vaihtoehtoiseen sijaintiin sijoitetulla Aura 920 lasisiirtoseinällä. Osittain ylös asti avoimeen tilaan sijoitetut lasiseinät antavat upeasti tilaan valoa ja avaruutta.

Nummikeskus, kirjaston Aura 920 lasisiirtoseinä

Nummikeskus, kirjaston Aura 920 kiinteä lasiseinä

Liikuntasalin kenttäjako toteutettiin Aura 200 laskosverkkoseinillä. Ulko- ja sisäikkunat varustettiin pimennysverhoilla sekä suojattiin Aura 50 pallonsuojaverkoilla.

Nummikeskus liikuntasali

Nummikeskus liikuntasali

Nummikeskus tulee muodostamaan jopa valtakunnallisen esimerkin uudenlaisesta palveluiden ja tilojen tehokkaasta käytöstä. Mukana suunnittelussa oli myös joukko opettajia, kouluterveydenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä, kirjaston ja ikäihmisten palveluiden työntekijöitä sekä oppilaita. Hankkeen toiminnallinen suunnitelma onkin edellyttänyt tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.