Medisiina D

Medisiina D on keväällä 2018 valmistunut, Suomen yliopistokiinteistöjen rakennuttama ja Schauman Arkkitehtien suunnittelema uudisrakennus, jonka pääurakoitsijana toimi NCC Suomi. Medisiina D palvelee useiden eri toimijoiden tarpeita. Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun ammattikorkeakoulun ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen käyttöön valmistuneet tilat tukevat modernia opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatyöskentelyä. Rakennuksen sijainti lääketieteellisellä kampusalueella ja VSSHP:n sairaaloiden välittömässä läheisyydessä saattaa sairaanhoidon, tutkimuksen ja diagnostiikan toimijat yhteen. Tiloissa tulee työskentelemään noin 600 toimihenkilöä ja 1500 opiskelijaa.

Rakennuksessa on kahdeksan varsinaista kerrosta sekä maanalainen talotekniikka- ja kellarikerros. Ensimmäiseen kerrokseen on sijoittuu luentosaleja, ryhmätyötiloja, liiketiloja sekä lounasravintola. Toisessa kerroksessa on opetuslaboratorioita ja hammashoidon opetusyksikkö. Kerroksiin 3-8 sijoittuu eri yksiköiden laboratorio- ja toimistotiloja. Medisiina D on malliesimerkki käyttäjien tarpeisiin räätälöidystä talosta, jonka suunnittelussa eri käyttäjäryhmät ovat olleet aktiivisesti mukana.

Opetus- ja toimistotiloissa painottuu muuntojoustavuus. Huoneita voidaan esimerkiksi jakaa ja muunnella muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Ryhmätyöskentely- ja opetustiloihin sijoitettiin Aura 120 taiteseinät, joiden äänieristysarvo on Rw 50 dB. Henkilömäärältään vähemmässä käytössä olevat toimisto- ja taukotilat varustettiin Rw 42 dB:n vastaavilla taiteseinillä. Osa seinistä toteutettiin sisustukseen istuvalla tammiviilupinnalla.

Ensimmäisen kerroksen Lauren-sali toimii avattavana auditoriotilana. Sali rajattiin aulatiloista Aura 600 siirtoseinällä. Pariovin varustettu siirtoseinä takaa esteettömän kulun auditorioon. Laboratoriotilojen erilliset tarkkailu- ja valvomotilat voidaan jakaa pienryhmien kesken Aura 300 paljeovilla. Kauttaaltaan rakennuksessa korostuu tilojen monikäyttäjälähtöisyys ja hyötykäyttöisyys.

Medisiina D:ssä lääketieteen alan eri osaajat ovat nyt hyvässä synergiassa lähempänä toisiaan ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Näin myös alan koulutus ja kokoukset sujuvat tehokkaammin samojen seinien sisällä. Sote- ja maakuntauudistusten tultua voimaan, Turussa on valtakunnallisesti merkittävää laboratorio-osaamista ja mahdollisuudet osallistua myös kansainvälisesti merkittäviin yhteistyöverkostoihin. Edustavat tilat ja talotekniikan puolesta helposti muodostettavat etäyhteydet ovat senkin vuoksi ensiarvoisen tärkeitä.