Huovan käyttö sisustusrakentamisessa

Keskustelu terveydelle haitallisista rakentamistavoista ja rakennusmateriaaleista on käynyt kiihkeänä viimeisten vuosien aikana. Nykyrakentamisen kantavana päämääränä on tuottaa energiatehokkaita ja terveellisiä sisäympäristöjä. Jotta tavoitteisiin olisi mahdollista yltää, tulisi jokaisessa tuotantoketjun vaiheessa kiinnittää huomiota tavoitteita haittaaviin ongelmakohtiin. Ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisy ei ole ainoa syy lopettaa haitallisten rakennusaineiden käyttämistä. Luonnostaan maan päältä saatavien raaka-aineiden saatavuus on yleisesti katsottuna hyvä ja vaatii vähemmän teollista prosessointia. Tämän vuoksi luonnollisten aineiden hyödyntäminen on myös kokonaistaloudellisesti verrattain edullista.

Tuotekehitys ohjaa ympäristötekoja

Oma panostuksemme terveellisten ja turvallisten sisäympäristöjen aikaansaamiseksi on panostaa entistä enemmän laadukkaisiin rakennusmateriaaleihin, kiinnittää huomiota raaka-aineiden alkuperään sekä niiden elinkaareen. Yhtenä esimerkkinä nostettakoon esille tuotekehityksemme innostuminen villahuovan käytöstä yhtenä pääraaka-aineena. Villahuovasta inspiroituneena kehitimme jo vuonna 2011 ensimmäiset prototyypit huopaovista, jotka ovat ajan saatossa menestyksekkäästi vakiinnuttaneet paikkansa myös tilasuunnittelijoiden näkökulmasta.

Villahuovalla on useita luonnostaan erinomaisia ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää muuallakin kuin pelkästään vaateteollisuudessa. Luonnonvillan käyttöä rakennusteollisuudessa tutkitaankin parhaillaan laajasti. Avaamme tässä tarkemmin muutamia perusteita, jotka puhuvat villahuovan käytön puolesta myös sisustusrakentamisen saralla.

Viisi syytä käyttää villahuopaa

  • Villa on luonnollisesti paloturvallista, eikä sitä tarvitse erityisesti käsitellä. Villa on vaikeasti syttyvä materiaali eikä syttyessäänkään leimahda, eikä ylläpidä tulta. Villa on palaessaan sulamatonta sekä sillä on erinomainen tukahtumisominaisuus. Käyttämämme villahuopa on paloluokiteltu EN 13501-1 standardin mukaan luokkaan B fl – s1 (B1).
  • Villalla on luontainen kyky vastustaa sähköisyyttä. Koska villa imee kosteutta ilmasta luonnostaan, myös staattisen sähkön kerääminen pienenee. Tästä ilmiöstä aiheutuu villan ominaisuus hylkiä likaa. Kun villa ei sähköisty, ei se myöskään kerää ilmasta pölyä tai muita pienhiukkasia. Lisäksi villakuidun rakenteelliset suomut ja kiharuus estävät likaa pääsemästä syvälle kuidun pinnan läpi. Villan luonnollinen rasvaisuus sekä ulkokerroksen suomut muodostavat villasta myös vettä hylkivän pinnan. Lisäksi villakuitujen poimutus pitää kuidut erillään toisistaan. Tämän seurauksena kuitujen väliin jää pieniä ilmataskuja, jotka toimivat hyvänä lämpöeristeenä. Vanhan sanonnan mukaan ilma on paras eriste!
  • Villan rakenteellinen jousto vaikuttaa villan kimmoisuuteen. Sen luonnollinen joustavuus on suurempi kuin minkään muun kuidun. Tämän seurauksena villalla on ainutlaatuinen kyky palautua alkuperäiseen muotoonsa. Villaan voidaan siis kohdistaa toistuvasti paino- tai liikerasitusta, menettämättä kuitenkaan alkuperäistä ulkonäköä.
  • Villa on akustoiva materiaali. Aivan kuten villan kuitujen ilmataskut toimivat lämpöeristeenä, samat ilmataskut myös hajottavat ja vaimentavat ääntä. Tuotetestauksissamme huopaovien äänen absorptioarvo EN ISO 11654 standardin mukaan saavutti luokan D. Yhdessä muiden huoneakustiikkaa parantavien elementtien, kuten esimerkiksi alakattojen tai verhojen, kanssa voidaan lyhentää merkittävästi tilan jälkikaiunta-aikaa.
  • Villa on uusiutuva ja kierrätettävä luonnonkuitumateriaali, eikä sisällä terveydelle haitallisia aineita. Käyttämämme villahuopa on alkuperältään Eurooppalaista tuotantoa, jota säädellään EU-lainsäädännön nojalla ja jossa kiinnitetään huomiota eläinten hyvinvointiin. Lampaat keritään suositusten mukaisesti kahdesti vuodessa. Teolliseen tuotantoon tuleva villa pestään ja usein myös värjätään. Villan värjäys- ja viimeistelyprosessit ovat koko tuotantoketjun eniten luontoa kuormittava osa. Käsittelyissä kuluu huomattava määrä vettä, energiaa ja kemikaaleja. Hyvänä puolena on huovan käyttöiän piteneminen sekä huoltamisen tarpeen väheneminen.  Kaikissa maissa ihmisille ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käyttöä ei ole rajattu kuten länsimaissa. Käyttämämme villahuopa on Öko-Tex 100-sertifioitua. Öko-Tex on kansainvälinen turvallisuusstandardi, joka kattaa koko tuotantoketjun haitta-aineiden seurannan. Näytteistä tutkitaan pH-arvo, formaldehydi-pitoisuus, torjunta-aineiden, liukoisten raskasmetallien ja klooriyhdisteiden määrä sekä lukuisia allergisoivia ja karsinogeenisiä aineita, jotka eivät ole vielä sääntelyn alaisia.

Ympäristövastuu jakautuu läpi tuotantoketjujen

Rakennusten tehtävänä on tarjota ihmisille terve ja viihtyisä sisäympäristö. Rakennusteollisuutta ja sille tuotteita valmistavia tahoja velvoittavaa normistoa kehitetään edelleen turvallisen ja terveellisen rakennustavan tuntemisen myötä, jotta rakennukset toimisivat työnteon ja ihmisten terveyden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Laadukkaan sisäympäristön ja meille kaikille yhteisten luonnonvarojen säilymisen kannalta on kaikkien edun mukaista käyttää resursseja myös tuotantoketjujen, valmistustapojen ja raaka-ainesosaluetteloiden sisältöön perehtymiseen. Nykyrakentamisen elinkaariajattelussa ei kertakäyttökulttuurin periaatteita voida soveltaa.