Aura 240 Net-verkkoseinä tekee sisäharjoittelusta entistä tehokkaampaa

Suomen kesä on lyhyt ja…

Suomen sääolosuhteet tunnetusti rajoittavat monien urheilulajien harjoittelua ulkotiloissa. Ulkoliikuntalajeissa siirrytään säiden vuoksi sisätiloihin usein jo varhain syksyllä ja talvikausi jatkuu monesti pitkälle kevääseen.

Monipuoliset ja useammille lajeille soveltuvat sisäliikuntatilat ovat ensiarvoisen tärkeitä lasten ja nuorten liikkumisen kehittämiseksi. Tilojen toiminnalliset ominaisuudet korostuvat urheiluseurojen sisäharjoittelun edellytysten kattamiseksi.

Lyöntiharjoittelu koetaan usein ongelmalliseksi

Pesäpallo koetaan yhtenä haasteellisimmista lajeista harrastaa sisätiloissa. Palloniskemät vaurioittavat herkästi salien rakenteita tai teknisiä laitteita. Myös erinäiset jakoseinät, verkot tai verhot voivat vaurioitua, mikäli lyöntivaste ei ole kyseiseen harjoitteluun tarkoitettu. Vahingoilta ei aina voi välttyä, mutta turhat korjauskustannukset rasittavat ikävästi seurojen ja liikuntatilojen ylläpitäjien kassoja.

Aura 240 Net-verkkoseinä kehitetty lyöntiharjoitteluun

Aura 240 Net-verkkoseinä asentajien testissä Kiteellä.

Aura 240 Net-verkkoseinä suunniteltiin varta vasten lyöntiharjoittelua silmällä pitäen. Rakenne on kokonaan 40 mm:n verkkoa, joten tavanomaisten tilanjakoseinien tapaan seinässä ei ole alumiinisia profiileita tai mekaanisia osia, jotka voisivat vaurioitua kovistakaan palloniskuista.

Kanssaliikkujien turvallisuus on kuitenkin ennen kaikkea tärkein seikka, joka lyöntiharjoittelussa tulee ottaa huomioon. Pesäpallon lyöntinopeudet ovat 100-170 km/h. Pallojen hallittavuus sisätiloissa tulee olla hyvin varmistettu ja turvattu, jotta henkilövahingoilta vältytään.

Aura 240 Net-verkkoseinä voidaan lyöntiharjoittelun jälkeen nostaa sähköisesti ylös, joten käyttö on yksinkertaista ja nopeaa, eikä irroitettavien verkkojen tapaan vaadi erillistä säilytystilaa tai useampia käsipareja verkkojen selvittelyyn.

Verkkoseinä toteutetaan usein täysleveänä lyöntiharjoittelusuunnassa, jolloin maksimoidaan suojattu alue. Tällöin mahdollistetaan tarvittaessa myös jaettujen tilojen samanaikainen käyttö.

Aura 240 Net-verkkoseinän pakkautumistila on tavanomaisia jakoseiniä pienempi, joten kannakointitavasta ja asennuspaikasta riippuen verkkoseinä on mahdollista toteuttaa hyvinkin huomaamattomana ratkaisuna.

Huomioitava! Lyöntiharjoittelussa on aina otettava huomioon tilan muut käyttäjät. Lyöntiharjoittelua tulee harjoittaa aina valvotusti. Lyöntiharjoittelun valvoja ja lyöntivuorossa oleva on aina ensisijaisesti vastuussa muiden turvallisuudesta.