Nostoseinät


Valmistamillamme nostoseinillä pystytään jakamaan suuria liikunta- ja monitoimitiloja kahdeksi tai useammaksi tilakokonaisuudeksi.
Nostoseinillä kookkaiden tilojen muunneltavuus on yksinkertaista ja ennen kaikkea turvallista.